Konsultacje psychologiczne Kielce

Konsultacje psychologiczne to spotkania z psychologiem, mające na celu dokonanie wstępnej diagnozy i przyczyny zaistniałych problemów. Naszym celem jest rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta oraz dobranie odpowiedniej formy dalszej współpracy.

Oferujemy konsultacje oraz terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, a także porady dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

konsultacje psychologiczne Kielce

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Oferujemy pomoc w zakresie:​

 • radzenie sobie ze stresem, lękiem, złością
 • niska samoocena
 • obniżony nastrój
 • brak pewności siebie
 • trudności i kryzysy emocjonalne
 • poczucie osamotnienia
 • nieśmiałość
 • tiki
 • zaburzenia odżywiania
 • radzenie sobie ze stratą (żałobą)
 • samookaleczenia
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsywne,
 • Zespół Aspergera

Cena pierwszego spotkania – 150zł (zazwyczaj jest to wywiad z rodzicami)


Cena kolejnego spotkania/terapii- 120zł