Konsultacje psychologiczne Kielce

Konsultacje psychologiczne Kielce, to spotkania z psychologiem, mające na celu dokonanie wstępnej diagnozy i przyczyny zaistniałych problemów.

Podczas naszych konsultacji psychologicznych w Kielcach naszym celem jest rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta oraz dobranie odpowiedniej formy dalszej współpracy. 

Konsultacje psychologiczne Kielce prowadzone są przez profesjonalną pracownię psychologiczną Ego Test w Kielcach, która od lat specjalizuje się w udzielaniu profesjonalnych konsultacji psychologicznych.

Oferujemy porady psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także porady dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz też na stronę o nas.

konsultacje psychologiczne Kielce

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Oferujemy pomoc w zakresie:​

  • radzenie sobie ze stresem, lękiem, złością,
  • niska samoocena,
  • obniżony nastrój,
  • brak pewności siebie
  • trudności i kryzysy emocjonalne,
  • poczucie osamotnienia,
  • nieśmiałość,
  • tiki,
  • zachowania trudne (agresja, autoagresja),

Konsultacje psychologiczne Kielce, to nie tylko konsultacje psychologiczne, prowadzimy także treningi umiejętności społecznych (TUS), który rozwija kompetencje służące efektywnej komunikacji z innymi ludźmi oraz pozwala na łatwiejszą adaptację do nowych sytuacji.

Przeprowadzamy badania i ocenę dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R. 

Podczas konsultacji psychologicznych oferujemy także pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz dla ich rodziców.