Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania z psychologiem, mające na celu dokonanie wstępnej diagnozy i przyczyny zaistniałych problemów, rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta oraz dobranie odpowiedniej formy dalszej współpracy. 

Konsultacje psychologiczne prowadzone są przez profesjonalną pracownię psychologiczną Ego Test w Kielcach.

Oferujemy porady psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także porady dla rodziców mających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

Oferujemy pomoc w zakresie:​

  • radzenie sobie ze stresem, lękiem, złością,
  • niska samoocena,
  • obniżony nastrój,
  • brak pewności siebie
  • trudności i kryzysy emocjonalne,
  • poczucie osamotnienia,
  • nieśmiałość,
  • tiki,
  • zachowania trudne (agresja, autoagresja),

Prowadzimy treningi umiejętności społecznych (TUS), który rozwija kompetencje służące efektywnej komunikacji z innymi ludźmi oraz pozwala na łatwiejszą adaptację do nowych sytuacji.

Przeprowadzamy badania i ocenę dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz dla ich rodziców.